Persondatapolitik for Freja Hermansen CVR 38452975

Introduktion
Denne persondatapolitik omhandler, hvordan jeg bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med;

dit besøg på denne hjemmeside
dit besøg på min facebook-side samt messenger
mailkorrespondance
brev
telefon
nyhedsbreve og blogindlæg
formularer på min hjemmeside www.frejahermansen.dk
og i forbindelse med kropsterapi, behandlinger, massage og manuvision-træning hos mig.

Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne persondatapolitik.

Accept
Når du indgår et samarbejde med mig, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Der kan være særligt tilfælde, hvor du vil modtage en samtykkeerklæring som du skal acceptere for vores videre samarbejde. Hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret udførligt om, hvad du giver samtykke til, og samtykket vil være frivilligt.

Dataansvarlig
Dataansvarlig for virksomheden Freja Hermansen CVR 38452975 er Freja Hermansen, mail: frejamanuvision@pm.me, tlf.: 51514763

Formål med indsamling af oplysninger
Når jeg indsamler oplysninger om dig, gør jeg det med bevidsthed og med specifikke formål for øje, som beskrevet her;

Bogføringssystem
Det er nødvendigt for mig at have dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer, for at kunne sende dig en faktura for kropsterapi, massage og manuvision-træning, ligesom det er nødvendigt at kunne ringe dig op i tilfælde af misforståelser i forbindelse med betaling og fakturaer.

Mail, brev og sms
Når vi skriver sammen på mail, i brev eller på sms, så ligger jeg inde med de oplysninger, du skriver til mig om. Derudover opbevarer jeg din mailadresse, telefonnummer samt dit navn.
Jeg benytter sikker mail (krypteret) og sms gemmes kun, hvis de er relevante for vores samarbejde. I det tilfælde gemmes de i din journal eller i systemer, beskrevet herunder. Formålet med indsamling og opbevaring er, at kunne besvare og hjælpe dig i de oplysninger og eventuelle spørgsmål, du skriver til mig om.

Besøg på min hjemmeside
Når du besøger min hjemmeside, kan du benytte dig af min kontaktformular. Den videresender dine oplysninger til mit mailsystem og disse behandles som beskrevet ovenfor.

Cookies
Min hjemmeside benytter kun de cookies, der er nødvendige for, at min side fungerer korrekt. Der indsamles altså ikke oplysninger om dig ved besøg på www.frejahermansen.dk

Klient i forløb
Når du indgår i kropsterapi, behandlinger og massage, fører jeg journal over vores samtaler/sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet.

Mange af oplysningerne i journalen karakteriseres som følsomme personoplysninger, og disse vil du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.

Andre oplysninger er nødvendige for vores samarbejde og skal opbevares, for at dokumentere særlige regnskabsmæssige oplysninger. Dette drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt eventuelle økonomiske oplysninger, der er nødvendige i forhold til transaktioner m.v.

Videregives dine oplysninger?

Klient i forløb
Jeg går løbende i mentorforløb og til behandlinger, og derfor kan oplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet til min mentor eller behandler. Her vil du blive anonymiseret for på den måde have din sikkerhed og integritet for øje. Mentor og behandlere har tavshedspligt.

I tilfælde af eventuelt tilskudsberettigelse fra forsikringsselskaber o.l. vil dine oplysninger blive videregivet til disse. Det drejer sig om: Navn, adresse og kontaktinformationer.

Øvrige oplysninger
Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver mig pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjeparter udover ovenstående vil jeg meddele dig dette og bede om dit samtykke.

Har andre adgang til dine oplysninger?
I tilfælde af, at andre (IT-supporter/reparatør) får adgang til min computer, vil denne have udfyldt fortrolighedserklæring.

Tredjepartstjenester
Jeg benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de oplysninger, jeg opbevarer om dig.

Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i overensstemmelse med disse tredjeparters fortrolighedspolitik og der vil være indhentet databehandleraftale med disse for at sikre, at de lever op til Persondataforordningens regler.

I tilfælde af, at de befinder sig uden for EU, sikrer jeg mig, at de lever op til de standarder, der er godkendte i henhold til forordningen.

Du kan se mine samarbejdspartnere/tredjepartstjenester her sammen med deres betingelser og fortrolighedspolitik.

Dinero
www.dinero.dk
Betingelser kan læses her (https://dinero.dk/sikkerhed/privatlivspolitik/)

Onlinebooq
www.onlinebooq.dk
Betingelser og fortrolighedspolitik findes her (https://www.onlinebooq.dk/betingelser.aspx)

Gmail
www.gmail.dk
Betingelser og fortrolighedspolitik findes her (https://policies.google.com/privacy?hl=da)

Facebook + Messenger
www.facebook.dk
Betingelser og fortrolighedspolitik findes her (https://www.facebook.com/privacy/explanation)

Dropbox
www.dropbox.com
Betingelser og fortrolighedspolitik findes her (https://www.dropbox.com/privacy)

Myshop
www.mobilepay.dk
Betingelser og fortrolighedspolitik findes her (https://www.mobilepay.dk/hjaelp/gdpr)

iZettle
www.izettle.dk
Betingelser og fortrolighedspolitik findes her (https://www.izettle.com/dk/privatlivspolitik)

Nordea Erhverv
www.nordea.dk
Betingelser og fortrolighedspolitik findes her (https://www.nordea.dk/privat/find-hjaelp/gdpr.html)

Kontrol af dine personlige informationer
Du kan til enhver tid skrive til mig på: frejamanuvision@gmail.com for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.

Sletning af informationer

Økonomisystem
De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet.

Journal
Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i terapiforløb opbevares i 6 måneder efter, at du har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig på samme gode måde, som hvis jeg havde journaloptegnelser.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet samarbejde, kan du skrive til mig på frejahermansen@gmail.com – herefter vil de blive slettet inden for 4 uger.

Mail og sms
Jeg sletter mails fra dig efter 6 mdr. Hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til et eventuelt forløb hos mig, vil de blive gemt i sikkert system jf. ovenfor.

Sms slettes straks, med mindre der er noget, der er relevant at gemme. Disse gemmes så ligeledes i henhold til ovenstående.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, og som jeg opbevarer og behandler om dig.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

I tilfælde af samtykkeerklæring, kan du kræve denne tilbagekaldt.

Ønsker du at gøre ovenstående gældende, så kontakt mig på frejamanuvision@pm.me

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min persondatapolitik er du velkommen til at kontakte mig på frejamanuvision@pm.me com eller på telefon 51514763

Klage
Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne fortrolighedspolitik gælder for:
Freja Hermansen
CVR 38452975
Dyrlundsvej 12, 4600 Køge
E-mail: frejamanuvision@pm.me
Telefon: 51514763