Hvad er Manuvision kropsterapi?

Manuvision kropsterapi er en helhedsorienteret behandlingsform der effektivt forebygger, lindrer og behandler fysiske og psykiske lidelser.

Sammenhængen mellem krop, følelser og tanker

Det vi oplever i livet, sætter sig i kroppen, og den måde vi har det i vores krop, spiller ind på vores tanker og følelser.

I vores dagligdag kan denne sammenhæng komme til udtryk, fx når vi har travlt, hvor vi ofte reagerer ved at trække skuldrene op om ørerne, ved at spænde i kæberne eller ved at knibe ballerne sammen.

Ligeledes kan det være vanskeligere at føle sig glad, hvis man har ondt et sted. En skade som fx hjernerystelse kan påvirke vores følelser, så vi bliver frustrerede eller kede af det, når vi oplever at kunne mindre end vi er vandt til. Måske sætter det tanker i gang, om hvordan vi fx ønsker at leve vores liv.

I Manuvision behandlingerne arbejder jeg ikke bare med de fysiske spændinger, men giver også plads til, at du kan møde de tanker og følelser, der knytter sig til dem. Det i sig selv kan virke enormt frisættende, både hvad angår fysiske spændinger, følelser og tanker.

Når kroppen slapper af, er det meget lettere at få kontakt til kroppen. Når du er i kontakt med din krop, bliver det også lettere for dig at se, hvornår det er hovedet, der prøver at løse en situation, og hvornår følelserne river dig med. Er vi tilstede i vores krop, har vi et meget bedre udgangspunkt for at mærke, hvor vi står i en given situation, og dermed for at vælge, hvordan vi vil agere og træffe valg, uden at være styret af fx tanker om hvad andre synes om os, eller ved at lade følelser få overtaget.

Manuvision behandlinger afbalancerer nervesystemet

Det er bestemt ikke rart at være stresset, at gå rundt med mere eller mindre kroniske spænd eller at hænge fast i mønstre, vi gerne vil bryde ud af. Når der alligevel er så mange, der oplever netop det, er der tit en rigtig god grund til det. Det kan hænge sammen med en voldsom/kraftig eller måske ligefrem traumatisk oplevelse. Eller det kan være en adfærd, vi engang lærte var nødvendig, for at vi kunne klare os– måske helt tilbage i barndommen.

Kroppen og nervesystemet husker faresignalerne, og reaktionen. Men dét der var rigtigt at gøre engang, er ikke nødvendigvis en hensigtsmæssig måde at reagere på i dag. Det ved nervesystemet bare ikke. Så når du fx står i en situation, hvor du skal præstere, genkender den situationen fra dengang, hvor du oplevede at det var nødvendigt at tage dig sammen, og så sender hjernen signal til kroppen om, at nu er der fare på færde – og så spænder kroppen op. Også selvom du godt kan se, at det faktisk ikke er en situation, der kræver så kraftig en reaktion. Men reflekserne tager over, da det tidligere har reddet dig, og nervesystemet sender signaler til hjernen om at sætte alt i værk.

Problemet er bare, at når kamp/flugt nervesystemet (det sympatiske nervesystem) tager over, spænder kroppen op og du får meget dårligere mulighed for at mærke dig selv i situationen, fordi det nu handler om at overleve. I den tilstand er det kun “frys”, “kæmp” eller “flygt” der gælder. Det betyder, at med mindre det faktisk ER en livstruende situation du står i, er du nu dårligere stillet til at håndtere den. Men hvis det er den eneste måde, kroppen har lært at håndtere situationer på, er det ikke ’bare’ lige at aflære.

Der er det nødvendigt at tilbyde nervesystemet et alternativ. I Manuvision behandlingerne opfordrer jeg dig igen og igen til at give plads til vejrtrækningen, når vi går ind i et spænd. Og hver gang du gør det, sender du signaler til hjernen om, at det er okay, at det, der har trukket sig sammen kan få lov til at åbne sig og få en pause (ved at aktivere det parasympatiske nervesystem). Og når kroppen og nervesystemet opdager, at du giver plads til at mærke det, der er på spil i dig, er der pludselig ikke nogen grund til at spænde op om det. Det giver mulighed for, at du kan mærke din krop i en ny og afspændt tilstand, som dit nervesystem nu får mulighed for at blive bekendt med. Du har betrådt en ny sti (skabt nye nerveforbindelser), og jo oftere du betræder den, jo lettere bliver den for dig at se og for nervesystemet at genkende. Det gør det lettere at vælge en anden vej (også uden for behandlingerne), når du står i den vanskelige situation, der normalt får dig til at spænde op.

Manuvision behandlinger frisætter åndedrættet, og sætter gang i kredsløbet

Som nævnt er vejrtrækningen afgørende for at slippe spændinger og berolige vores nervesystem. Alligevel trækker mange hovedsageligt vejret overfladisk og finder det svært at trække vejret dybt ned i maven – og endnu sværere at slippe vejret igen! Det skyldes ofte spændinger og et overaktivt nervesystem. Når kroppen er spændt op, er det vanskeligere at trække vejret dybt og afspændt, hvilket igen fører til en negativ, selvforstærkende spiral, hvor vi må kompensere ved at bruge andre muskler, der så bliver overbelastede og spændte, fordi de ikke er beregnet til at blive brugt på den måde.

I Manuvision behandlingerne arbejder vi altid med åndedrættet. Er der behov for det, løsner jeg de muskler der er med til at låse vejrtrækningen, så den får bedre betingelser for at flyde frit. Dermed understøttes signalerne til hjernen via nervesystemet, der fortæller at det er ok at give de anspændte muskler en pause. Måske ligefrem at give plads til de følelser og tanker, der knytter sig til spændet. Så er der sat gang i en positiv selvforstærkende spiral, hvor det pludselig er ufarligt at give plads til at udforske spændingerne – uden at nervesystemet bliver alarmeret. Det betyder, at kroppen kan “ånde lettet op” og med et suk slippe dét, den har holdt tilbage – også de spænd der blokerede for vejrtrækningen.

Når spændingerne slipper, sætter det samtidig gang i kredsløbet, så affaldsstoffer lettere bliver fjernet fra området. Samtidig kan de ’byggesten’, som vævet har brug for til at komme sig, frit strømme. Når åndedrættet er afspændt og kredsløbet flyder frit, understøttes kroppens egne selvhelbredende processer. I det omfang du ønsker det, arbejder jeg også med meridianer (de energibaner, der også bliver brugt i akupunktur), som ligeledes løber mere frit i en afspændt krop.